ועידת הנדל"ן ליזמות עסקית 2011  
דברים גדולים מתחילים מחזון גדולconference