צמרת המדינה התכנסה ל"מימונה" שערך רפי אלול מבכירי "העבודה"politics