הקונגרס הבינלאומי הראשון של אייבי דנטל דיויסס בישראל.congress-1