תערוכה לחברת evelon DENTAL TECHNOLOGY
תערוכה בתחום הדנטל בגני התערוכה

לעיצוב הביתן נערך קמפיין צילומי אופנה.

התמונות מלוות את כל החומר הפרסומי. קטלוג, ביתן, דיוור…

evolon-dental